Dòng Nội dung
1
Bài thực hành Phân tích sản phẩm thực phẩm : Dùng cho sinh viên các lớp ĐH và CĐ CNTP / Nguyễn Thị Hằng Phương
Tiền Giang, 2014
44tr. : Minh họa ; cm.
Nguyễn Thị Hằng Phương
(0) (Lượt lưu thông:0) (1) (Lượt truy cập:6)
2
Phân tích chế độ xác lập đường dây tải điện và lưới điện / Đỗ Xuân Khôi
H. : Bách khoa Hà Nội, 2020
303tr. : hình vẽ, bảng ; 24cm.
Đỗ Xuân Khôi
Trình bày một số kiến thức cơ sở về công suất truyền tải trong hệ thống điện xoay chiều, hệ đơn vị tương đối, các thành phần đối xứng và thông số của đường dây 3 pha; phân tích mạch hai cửa, phân tích đường dây tải điện dài và tính toán lưới điện phức tạp
(3)
3
Phân tích vi sinh thực phẩm : (Dành cho hệ CĐNKN) / Nguyễn Thúy Hương
TP. HCM : Trường Đại học công nghiệp thực phẩm TP. HCM, 2011
93tr. ; cm.
Nguyễn Thúy Hương
(0) (Lượt lưu thông:0) (1) (Lượt truy cập:6)
4
5
Quan trắc và phân tích chất lượng môi trường biển ven bờ phía Bắc Việt Nam / Dương Thanh Nghị (ch.b.), Cao Thị Thu Trang, Lê Văn Nam...
H. : Khoa học Tự nhiên và Công nghệ, 2018
469tr. : minh họa ; 24cm.
Dương Thanh Nghị
Tổng quan về quan trắc và phân tích môi trường; quan trắc và phân tích chất lượng môi trường nước biển ven bờ phía Bắc Việt Nam, môi trường trầm tích, môi trường sinh vật biển ven bờ phía Bắc Việt Nam; kết quả quan trắc và phân tích chất lượng môi trường nước biển, môi trường trầm tích, môi trường sinh vật biển ven bở phía Bắc Việt Nam và một số tồn tại, giải pháp khắc phục
(1)