Dòng Nội dung
1
Cơ chế, chính sách tài chính phục vụ sự phát triển của các nông, lâm trường, hợp tác xã ở Việt Nam hiện nay
H. : Tài chính, 2023
299tr. : bảng ; 24cm.
Tổng hợp những văn bản quy phạm pháp luật đã ban hành quy định về cơ chế tài chính, quản lý, sử dụng kinh phí đối với chương trình hỗ trợ phát triển nông nghiệp, lâm nghiệp và hợp tác xã ở Việt Nam hiện nay
(3) (Lượt lưu thông:0) (0) (Lượt truy cập:0)
2
Giáo trình công nghệ Gen trong nông nghiệp / Trần Thị Lệ

133tr. ; cm.
Trần Thị Lệ
(0) (Lượt lưu thông:0) (1) (Lượt truy cập:6)
3
Nông nghiệp với sinh kế bền vững / Nguyễn Phương Linh b.s.
H. : Văn hoá dân tộc, 2020
147tr. : ảnh, bảng ; 20cm.
Nguyễn Phương Linh
Những vấn đề chung về nông nghiệp và sinh kế bền vững. Giới thiệu một số mô hình trồng trọt, chăn nuôi, lâm nghiệp, liên kết sản xuất và tiêu thụ nông sản có hiệu quả ở các địa phương
(4) (Lượt lưu thông:0) (0) (Lượt truy cập:0)
4
Phát triển công nghiệp phục vụ nông nghiệp khu vực Tây Nam Bộ / Lê Xuân Tạo, Nguyễn Thanh Sơn
H. : Lý luận Chính trị, 2018
278tr. : bảng, sơ đồ ; 21cm.
Lê Xuân Tạo
Trình bày cơ sở lý luận và kinh nghiệm phát triển công nghiệp phục vụ nông nghiệp. Trình bày thực trạng, phương hướng và giải pháp phát triển công nghiệp phục vụ nông nghiệp khu vực Tây Nam Bộ
(2)
5
Tác động của Hiệp định Thương mại tự do đến phát triển nông nghiệp ở khu vực Đồng bằng Sông Cửu Long / Võ Thị Kim Thu (ch.b.)
H. : Lý luận Chính trị, 2019
234tr. ; 21cm.
Võ Thị Kim Thu (ch.b.)
Trình bày những vấn đề chung về Hiệp định Thương mại tự do và những tác động của hiệp định đến sản xuất nông nghiệp bền vững, nhận diện những tác động của Hiệp định đối với sản xuất nông nghiệp ở Đồng bằng Sông Cửu Long và giải pháp chủ yếu nhằm phát triển nông nghiệp ở khu vực Đồng bằng Sông Cửu Long theo hướng bền vững trước các cam kết trong Hiệp định
(2) (Lượt lưu thông:0) (0) (Lượt truy cập:0)