Dòng Nội dung
1
Dạy học phát triển năng lực môn Toán tiểu học / Đỗ Đức Thái (ch.b.), Đỗ Tiến Đạt, Nguyễn Hoài Anh...
H. : Đại học Sư phạm, 2018
200tr. : hình vẽ, bảng ; 24cm.
Đỗ Đức Thái
Giới thiệu một số vấn đề về dạy học môn toán theo tiếp cận phát triển năng lực. Trình bày các phương pháp dạy học, kiểm tra và đánh giá trong dạy học môn toán tiểu học theo tiếp cận phát triển năng lực
(3) (Lượt lưu thông:1) (0) (Lượt truy cập:0)
2
Dạy học phát triển năng lực môn toán trung học cơ sở / Đỗ Đức Thái (ch.b.), Đỗ Tiến Đạt, Lê Tuấn Anh...
H. : Đại học Sư phạm, 2019
224tr. : minh họa ; 24cm.
Đỗ Đức Thái
Giới thiệu một số vấn đề về dạy học phát triển năng lực. Trình bày phương pháp dạy học, kiểm tra và đánh giá môn toán trung học cơ sở theo tiếp cận phát triển năng lực
(3)
3
Dạy học phát triển năng lực môn toán trung học phổ thông / Đỗ Đức Thái (ch.b.), Đỗ Tiến Đạt, Phạm Xuân Chung
H. : Đại học Sư phạm, 2020
208tr. ; 24cm.
Đỗ Đức Thái
Giới thiệu một số vấn đề về dạy học phát triển năng lực. Trình bày phương pháp dạy học, kiểm tra và đánh giá môn toán trung học phổ thông theo tiếp cận phát triển năng lực
(3)
4
Dạy học phát triển năng lực môn Toán trung học phổ thông / Đỗ Đức Thái (ch.b.), Đỗ Tiến Đạt, Phạm Xuân Chung...
H. : Đại học Sư phạm, 2020
208tr. : minh họa ; 24cm.
Đỗ Đức Thái
Trình bày một số vấn đề về dạy học môn Toán theo tiếp cận phát triển năng lực. Phương pháp dạy học, kiểm tra và đánh giá trong dạy học môn Toán trung học phổ thông theo tiếp cận phát triển năng lực
(3) (Lượt lưu thông:2) (0) (Lượt truy cập:0)
5
Độ đo và tích phân / Đậu Thế Cấp
H. : Giáo dục, 2009
163 tr. ; 21 cm.
Đậu Thế Cấp
(0) (Lượt lưu thông:0) (1) (Lượt truy cập:6)