Dòng Nội dung
1
Đánh giá hiệu quả của một số loại thuốc bảo vệ thực vật : Khóa luận tốt nghiệp Đại học ngành Bảo vệ thực vật / Nguyễn Tấn Lộc, CBHD: Nguyễn Bích Hà Vũ
Tiền Giang : Trường Đại học Tiền Giang, 2024
31tr. : bảng, hình vẽ ; 30cm.
Nguyễn Tấn Lộc
(1) (Lượt lưu thông:0) (0) (Lượt truy cập:0)
2
3
Khảo sát hiệu quả của một số hoạt chất thuốc bảo vệ thực vật phòng trừ bệnh đạo ôn (Pyriculari oryzae) hại lúa tại huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang : Khóa luật tốt nghiệp Đại học ngành Khoa học cây trồng / Hà Thanh Long (ĐH KHCT 13B), CBHD: Đỗ Văn Vấn, Trần Lê Vinh
Tiền Giang : Trường Đại học Tiền Giang, 2017
58tr. : bảng, hình ảnh ; 30cm.
Hà Thanh Long
Khảo sát sự gây hại bệnh đạo ôn lá và đạo ôn cổ bông trên lúa, hiệu quả phòng trừ bệnh đạo ôn của các hoạt chất phổ biến được sử dụng
(1)
4
5