Dòng Nội dung
1
Giáo trình Luật đất đai
H. : Hồng Đức; Hội Luật gia Việt Nam, 2019
397tr. ; 21cm.
Lưu Quốc Thái
Cuốn sách gồm có 7 chương, nội dung về: Chế độ sở hữu đất đai, những vấn đề chung về luật đất đai, quản lý thông tin, dữ liệu và tài chính về đất đai, điều phối đất đai...
(7) (Lượt lưu thông:10) (0) (Lượt truy cập:0)
2
3
Luật đất đai: Quy định mới về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai, nhà ở / Hữu Đại, Vũ Tươi (Hệ thống)
H. : Thế giới, 2019
407tr. ; 28cm.
Nội dung cuốn sách bao gồm các phần chính như sau: Phần I: Luật Đất đai Phần II: Các Nghị định hướng dẫn thi hành Luật Đất đai Phần III: Các Thông tư hướng dẫn thi hành Luật Đất đai Phần IV :Xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai
(2)