Dòng Nội dung
1
Các hệ sinh thái biển - Chức năng hiện trạng sử dụng và những tác động / Võ Sĩ Tuấn
Nha Trang, 2003
29tr. : minh họa ; cm.
Võ Sĩ Tuấn
(0) (Lượt lưu thông:0) (1) (Lượt truy cập:6)
2
Hệ sinh thái cỏ biển ở một số đầm phá tiêu biểu khu vực miền Trung Việt Nam / Cao Văn Lương (ch.b.), Đàm Đức Tiến, Trần Thị Phương Anh...
H. : Khoa học tự nhiên và Công nghệ, 2023
286tr. : minh họa ; 24cm.
Cao Văn Lương
(6) (Lượt lưu thông:0) (0) (Lượt truy cập:0)
3
Hệ sinh thái nông nghiệp và phát triển bền vững / Phạm Bình Quyền
H. : Đại học Quốc gia Hà Nội, 2007
84tr. ; cm.
Phạm Bình Quyền
(0) (Lượt lưu thông:0) (1) (Lượt truy cập:6)
4
Phổ biến kiến thức về hệ sinh thái VAC / Nguyễn Văn Mấn
H. : Nông nghiệp, 1994
13tr. ; cm.
Nguyễn Văn Mấn
(0) (Lượt lưu thông:0) (1) (Lượt truy cập:6)
5
Quản lý tổng hợp vùng ven bờ / Nguyễn Mộng
Huế : Đại học Huế, 2002
73tr. ; cm.
Nguyễn Mộng
(0) (Lượt lưu thông:0) (1) (Lượt truy cập:6)