Dòng Nội dung
1
Giáo trình Mô hình công tác xã hội cá nhân / Mai Thị Kim Thanh
H. : Dân trí, 2019
224tr. : hình vẽ, bảng ; 24cm.
Mai Thị Kim Thanh
Trình bày một số nền tảng khoa học căn bản trong thực hành công tác xã hội cá nhân, các mô hình trị liệu trong công tác xã hội cá nhân: mô hình trị liệu nhận thức - hành vi, mô hình can thiệp khủng hoảng, mô hình biện hộ, mô hình trao quyền và mô hình quản lý ca
(3)
2
Mô hình kinh tế xanh cho một số đảo Việt Nam / Lê Xuân Sinh (ch.b.), Đỗ Mạnh Hào, Nguyễn Văn Thảo...
H. : Khoa học tự nhiên và Công nghệ, 2023
330tr. : minh họa ; 24cm.
Lê Xuân Sinh
(6) (Lượt lưu thông:0) (0) (Lượt truy cập:0)
3
Phát triển mô hình phân phối sản phẩm nông sản hữu cơ tại Việt Nam / B.s.: Trịnh Thị Thanh Thuỷ (ch.b.), Đặng Thanh Phương, Vũ Thuý Vinh
H. : Công thương, 2018
210tr. : hình vẽ, bảng ; 21cm.
Trịnh Thị Thanh Thuỷ
Tổng quan về mô hình phân phối sản phẩm nông sản hữu cơ; phân tích thực trạng phát triển mô hình phân phối sản phẩm hữu cơ tại Việt Nam giai đoạn 2012-2017 và đề xuất một số giải pháp phát triển mô hình phân phối sản phẩm hữu cơ tại Việt Nam đến năm 2025
(4)
4
Thiết kế mô hình robot khử khuẩn : Đồ án tốt nghiệp ngành CNKT Cơ điện tử / Võ Quang Lý, Đỗ Quang Thuận, Nguyễn Minh Triều,...; CBHD: Nguyễn Hoàng Vũ
Tiền Giang : Trường Đại học Tiền Giang, 2023
94tr. : minh họa ; 30cm.
Võ Quang Lý
(1) (Lượt lưu thông:0) (0) (Lượt truy cập:0)