Dòng Nội dung
1
Sống và suy ngẫm / V. N. Kakar ; Việt Khương, Hạnh Nguyên biên dịch
Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Tổng hợp Tp. Hồ Chí Minh ; Công ty Văn hoá Sáng tạo Trí Việt, 2014
175tr. ; 21cm.
Kakar, V. N
(1) (Lượt lưu thông:0) (0) (Lượt truy cập:0)
2
Sức mạnh mềm Ấn Độ : Gợi mở đối với Việt Nam / Lê Văn Toan
Thái Nguyên : Đại học Thái Nguyên, 2020
249tr. ; 22cm.
Lê Văn Toan
Trình bày khái quát các khái niệm công cụ, phân tích về quan hệ giữa sức mạnh cứng và sức mạnh mềm từ lý luận đến thực tiễn, khảo nghiệm các công trình nghiên cứu trong và ngoài nước; sức mạnh mềm của Ấn Độ trong lịch sử; chính sách phát huy sức mạnh mềm Ấn Độ thời đại Narendra Modi, gợi mở đối với Việt Nam
(3) (Lượt lưu thông:0) (0) (Lượt truy cập:0)