Dòng Nội dung
1
2
3
Phát triển năng lực giao tiếp cho học sinh tiểu học dân tộc thiểu số vùng Đông Bắc / Đặng Thị Lệ Tâm (ch.b.), Nguyễn Thị Thu Hà, Trần Thị Kim Hoa
Thái Nguyên : Đại học Thái Nguyên, 2020
399tr. : minh họa ; 21cm.
Đặng Thị Lệ Tâm
Trình bày cơ sở lí thuyết và thực tiễn về nghiên cứu phát triển năng lực giao tiếp cho học sinh dân tộc. Đề xuất hệ thống bài tập phát triển năng lực giao tiếp cho học sinh tiểu học dân tộc thiểu số vùng Đông Bắc từ lớp 1 đến lớp 5 với 4 kĩ năng đọc, viết, nói và nghe để giúp học sinh đạt được chuẩn kiến thức kỹ năng môn Tiếng Việt một cách vững chắc
(3) (Lượt lưu thông:0) (0) (Lượt truy cập:0)