Dòng Nội dung
1
Đọc vị bất kỳ ai : Để không bị lừa dối và lợi dụng / David J. Lieberman ; Quỳnh Lê dịch ; Trần Vũ Nhân h.đ.
H. : Lao động - Xã hội, 2018
225tr. ; 21cm.
Lieberman, David J.
Giới thiệu hệ thống phân tích cung cấp các nguyên tắc, thủ thuật phân tích tâm lý và suy nghĩ của đối phương một cách nhanh chóng, dễ dàng, toàn diện, mang tính thực tế cao giúp bạn nhận biết chân tướng của sự việc, tránh bị lợi dụng và duy trì thế thượng phong trước bất kỳ ai, vào bất kỳ thời điểm nào - chỉ trong vòng năm phút hoặc ngắn hơn
(1) (Lượt lưu thông:1) (0) (Lượt truy cập:0)