Dòng Nội dung
1
Hỏi - đáp các tình huống thường gặp về nghiệp vụ đấu thầu , lựa chọn nhà thầu qua hệ thống mạng đấu thầu quốc gia / Bích Phương (hệ thống)
H. : Lao động, 2021
391tr. ; 28cm.
Cuốn sách trình bày dưới dạng HỎI – ĐÁP sẽ giúp bạn đọc dễ theo dõi, gồm các phần chính sau: Phần 1. HỎI – ĐÁP CÁC VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ ĐẤU THẦU & KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU Phần 2. HỎI – ĐÁP VỀ CÁC QUY TRÌNH CHI TIẾT LỰA CHỌN NHÀ THẦU Phần 3. HỎI – ĐÁP CÁC QUY ĐỊNH MỚI NHẤT CỦA LUẬT ĐẤU THẦU VỀ LỰA CHỌN NHÀ ĐẦU TƯ Phần 4. HỎI – ĐÁP TÌNH HUỐNG THƯỜNG GẶP KHI ĐẤU THẦU QUA HỆ THỐNG MẠNG ĐẤU THẦU QUỐC GIA Phần 5. HỎI – ĐÁP TÌNH HUỐNG THƯỜNG GẶP KHI KÝ KÊT HỢP ĐỒNG VỚI NHÀ THẦU Phần 6. HỎI – ĐÁP TÌNH HUỐNG THƯỜNG GẶP TRONG MUA SẮM TẬP TRUNG,MUA SẮM THƯỜNG XUYÊN, GIAO NHIỆM VỤ, ĐẶT HÀNG HOẶC ĐẤU THẦU CUNG CẤP SẢN PHẨM, DỊCH VỤ CÔNG SỬ DỤNG NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC Phần 7. HỎI – ĐÁP TÌNH HUỐNG THƯỜNG GẶP TRONG KIỂM TRA, GIÁM SÁT, THEO DÕI HOẠT ĐỘNG ĐẤU THẦU VÀ XỬ LÝ VI PHẠM PHÁP LUẬT VỀ ĐẤU THẦU
(1)
2
Hỏi - đáp pháp luật về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả / Nguyễn Thị Trà Giang (c.b.)
H. : Công Thương, 2018
203tr. ; 21cm.
Nguyễn Thị Trà Giang
Nêu những quy định chung về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả trong sản xuất công nghiệp, xây dựng, chiếu sáng công cộng...,dự án đầu tư, cơ quan đơn vị sử dụng ngân sách nhà nước…
(3)
3
Hỏi đáp pháp luật về phòng, chống tham nhũng / Đinh Văn Minh, Trần Văn Long, Nguyễn Văn Tuấn, ...
H. : Tư pháp, 2021
179tr. ; 21cm.
Đinh Văn Minh
(1) (Lượt lưu thông:0) (0) (Lượt truy cập:0)
4
Hỏi đáp về chuỗi cung ứng hàng dệt may - da giày xuất khẩu của Việt Nam
H. : Công thương, 2022
197tr. : bảng, hình ảnh ; 21cm.
(1) (Lượt lưu thông:0) (0) (Lượt truy cập:0)
5
Hỏi đáp về chuỗi cung ứng hàng linh kiện phụ tùng, điện tử xuất khấu của Việt Nam
H. : Công thương, 2022
199tr. : bảng, hình ảnh ; 21cm.
(1) (Lượt lưu thông:0) (0) (Lượt truy cập:0)