Dòng Nội dung
1
Báo cáo đánh giá tác động môi trường
H. : Xưởng in Viện Thông tin Khoa học Xã hội, 2000
290tr. ; cm.
(0) (Lượt lưu thông:0) (1) (Lượt truy cập:6)
2
Đánh giá sự phát triển của trẻ mầm non / Nguyễn Mạnh Tuấn, Phạm Thị Diệu Thuý
H. : Đại học Sư phạm, 2019
180tr. : hình vẽ, bảng ; 24cm.
Nguyễn Mạnh Tuấn
Trình bày cơ sở lý luận về đánh giá và đánh giá sự phát triển của trẻ mầm non; giới thiệu một số phương pháp và công cụ đánh giá sự phát triển của trẻ mầm non; sử dụng một số yếu tố thống kê trong đánh giá trẻ mầm non
(10) (Lượt lưu thông:0) (0) (Lượt truy cập:0)
3
Giáo trình kiểm tra đánh giá trong giáo dục / Nguyễn Công Khanh (c.b.), Đào Thị Oanh
H. : Đại học Sư phạm, 2019
280tr. ; 21cm.
Nguyễn Công Khanh
Khái quát cơ sở lí luận, các công cụ, xử lí và phản hồi kết quả kiểm tra đánh giá
(3)