Dòng Nội dung
1
Đo lường chất lượng dịch vụ tại Việt Nam nhìn từ phía khách hàng : Sách chuyên khảo / Hà Nam Khánh Giao
H. : Tài chính, 2018
490tr. : minh họa ; 24cm.
Hà Nam Khánh Giao
Giới thiệu tổng quan về dịch vụ, đo lường chất lượng dịch vụ; nghiên cứu đo lường chất lượng một số dịch vụ tại Việt Nam: y tế, giáo dục, du lịch, nhà hàng - khách sạn, thương mại...
(2) (Lượt lưu thông:3) (0) (Lượt truy cập:0)
2
Khảo sát đặc điểm nông học, năng suất và chất lượng của sáu giống lúa TUR01, TUR08, TUR11, D13, Cẩm Cai Lậy, Jasmine 85 : Khóa luật tốt nghiệp Đại học ngành Khoa học cây trồng / Võ Thị Nin, Võ Thị Huỳnh Mai ; CBHDK Lê Thị Kim Loan
Tiền Giang : Trường Đại học Tiền Giang, 2017
54tr. : bảng, hình ảnh ; 30cm.
Võ Thị Nin
Khảo sát các đặc tính nông học về hình thái và năng suất lý thuyết của các giống lúa TUR01, TUR08, TUR11, D13, Cẩm Cai Lậy, Jasmine 85. Xác định được giống lúa có chất lượng tốt với hàm lượng protein cao, hàm lượng amylose thấp
(1)
3
Kiểm soát chất lượng không khí bên trong công trình / Nguyễn Đức Lượng
H. : Xây dựng, 2018
378tr. : minh họa ; 21cm.
Nguyễn Đức Lượng
Cung cấp các kiến thức cơ bản về các chất ô nhiễm không khí bên trong công trình, các nguồn phát thải của các chất ô nhiễm; những ảnh hưởng sức khoẻ do phơi nhiễm với các chất ô nhiễm không khí. Phương pháp khảo sát và đánh giá chất lượng không khí cũng như các giải pháp kiểm soát và ngăn ngừa ô nhiễm không khí bên trong công trình
(4)
4
Nước nuôi thủy sản : Chất lượng và giài pháp cải thiện chất lượng / Lê Văn Cát (ch.b), Đỗ Thị Hồng Nhung, Ngô Ngọc Cát
Hà Nội : Khoa học kỹ thuật, 2006
424tr. : minh họa ; cm.
Lê Văn Cát
(0) (Lượt lưu thông:0) (1) (Lượt truy cập:6)
5
Quản lý chất lượng nước nuôi trồng thủy sản / Trương Quốc Phú, Nguyễn Lê Hoàng Yến, Huỳnh Trường Giang
Cần Thơ : Đại học Cần Thơ, 2006
201tr. ; cm.
Trương Quốc Phú
(0) (Lượt lưu thông:0) (1) (Lượt truy cập:6)