Dòng Nội dung
1
Hệ thống văn bản quy phạm pháp luật, trích văn bản quy phạm pháp luật về hôn nhân và gia đình / Lê Thị Mận (Tuyển chọn)
H. : Hồng Đức, 2018
423tr. ; 21cm.
Lê Thị Mận
Giới thiệu toàn văn Luật Hôn nhân và gia đình với những quy định chung và quy định cụ thể về kết hôn, quan hệ giữa vợ và chồng, chấm dứt hôn nhân, quan hệ giữa cha mẹ và con, quan hệ giữa các thành viên khác của gia đình, cấp dưỡng, quan hệ hôn nhân và gia đình có yếu tố nước ngoài cùng các điều khoản thi hành
(3)
2
Phân chia tài sản của vợ chồng khi ly hôn theo pháp luật hôn nhân và gia đình hiện nay : Khóa luận tốt nghiệp / Bùi Thị Cẩm Nhung; GVHD: Nguyễn Thị Băng Tuyền
Tiền Giang : Trường Đại học Tiền Giang, 2023
50tr. ; 30cm.
Bùi Thị Cẩm Nhung
(1) (Lượt lưu thông:0) (0) (Lượt truy cập:0)
3
Pháp luật về quyền của con chưa thành niên khi cha mẹ ly hôn : Chuyên đề tốt nghiệp / Nguyễn Thị Minh Nhật, Lê Hồng Diễm, Ngô Nguyễn Phương Trinh...
Tiền Giang : Trường Đại học Tiền Giang, 2022
36tr. : minh họa ; 30cm.
(1) (Lượt lưu thông:0) (0) (Lượt truy cập:0)
4
5