Dòng Nội dung
1
Cơ hội và thách thức đối với xuất khẩu sản phẩm công nghiệp hỗ trợ sang thị trường các quốc gia CPTPP
H. : Công thương, 2022
199tr. : minh họa ; 26cm.
(1) (Lượt lưu thông:0) (0) (Lượt truy cập:0)
2
Hỏi đáp về chuỗi cung ứng hàng dệt may - da giày xuất khẩu của Việt Nam
H. : Công thương, 2022
197tr. : bảng, hình ảnh ; 21cm.
(1) (Lượt lưu thông:0) (0) (Lượt truy cập:0)
3
Hỏi đáp về chuỗi cung ứng hàng xuất khẩu của Việt Nam / Ch.b.: Trịnh Thị Thu Hương, Nguyễn Thị Yến, Trịnh Thị Thanh Thuỷ
H. : Công thương, 2020
219tr. : bảng ; 21cm.
Trịnh Thị Thu Hương
Trình bày những vấn đề chung về chuỗi cung ứng; chuỗi cung ứng hàng xuất khẩu nói chung; chuỗi cung ứng hàng rau quả, dệt may và điện tử xuất khẩu của Việt Nam
(2) (Lượt lưu thông:0) (0) (Lượt truy cập:0)
4
Quy định về hoạt động mua bán hàng hoá quốc tế và các hoạt động đại lý mua, bán, gia công và quá cảnh hàng hoá với nước ngoài / Đặng Thanh Phương c.b.
H. : Công Thương, 2018
250tr. : bảng ; 21cm.
Đặng Thanh Phương
Gồm 73 câu hỏi và trả lời nhằm tìm hiểu các quy định về vấn đề xuất khẩu, nhập khẩu hàng hóa; tạm nhập, tái xuất; tạm xuất, tái nhập; chuyển khẩu hàng hoá; ủy thác, nhận ủy thác xuất khẩu, nhập khẩu hàng hoá và đại lý mua, bán hàng hoá với nước ngoài; gia công hàng hoá có yếu tố nước ngoài và quá cảnh hàng hoá qua lãnh thổ Việt Nam
(3)
5
Thị trường các nước khu vực Bắc Âu - Những điều cần biết / Tôn Nữ Thanh Bình
H. : Công thương, 2023
299tr. ; 21cm.
Tôn Nữ Thanh Bình
(3) (Lượt lưu thông:0) (0) (Lượt truy cập:0)