Dòng Nội dung
1
Hóa sinh : Sách đào tạo hệ cử nhân kĩ thuật xét nghiệm y học. Mã số: ĐK.01.Y.04 / Tạ Thành Văn
H. : Y học, 2011
186tr. : minh họa ; 27cm.
Tạ Thành Văn
Giới thiệu chung về hoá sinh học, sự trao đổi chất và trao đổi năng lượng, quá trình trao đổi của một số chất như: Vitamin, protein, enzyme, hormone, nucleic acid, saccharide, lipid...
(5) (Lượt lưu thông:0) (0) (Lượt truy cập:0)
2
Thí nghiệm công nghệ sinh học. Nguyễn Đức Lượng (ch.b.), Cao Cường T.1, Thí nghiệm hoá sinh học /
Tp. Hồ Chí Minh : Đại học Quốc gia Tp. Hồ Chí Minh, 2011
183tr. : minh họa ; 24cm.
Nguyễn Đức Lượng
Trình bày các nguyên tắc trong thí nghiệm hoá sinh học. Phương pháp xác định Carbohydrate, Amino acid và protein, Nucleic acid, hoạt tính Enzyme, Lipid, Vitamin. Một số phương pháp hoá sinh trong y học và phương pháp xác định các chất khoáng
(10) (Lượt lưu thông:2) (0) (Lượt truy cập:0)