Dòng Nội dung
1
Cam kết về lao động trong các FTS và giải pháp của Việt Nam / Nguyễn Thị Bích Loan, Nguyễn Thị Minh Nhàn
H. : Công thương, 2020
218tr. : bảng ; 21cm.
Nguyễn Thị Bích Loan
Tổng quan tiêu chuẩn và cam kết về lao động trong các Hiệp định Thương mại tự do (FTA); cam kết về lao động trong các FTA và thực thi của Việt Nam; bối cảnh và giải pháp để nước ta thực thi đầy đủ cam kết về lao động trong các FTA
(2) (Lượt lưu thông:0) (0) (Lượt truy cập:0)
2
3
4
Cơ hội và thách thức đối với xuất khẩu sản phẩm công nghiệp hỗ trợ sang thị trường các quốc gia CPTPP
H. : Công thương, 2022
199tr. : minh họa ; 26cm.
(1) (Lượt lưu thông:0) (0) (Lượt truy cập:0)
5
Giải pháp đảm bảo thực thi cam kết về lao động và công đoàn trong hiệp định thương mại tự do thế hệ mới / Trịnh Thị Thanh Thủy
H. : Công thương, 2022
170tr. : minh họa ; 21cm.
Trịnh Thị Thanh Thủy
(1) (Lượt lưu thông:0) (0) (Lượt truy cập:0)