Dòng Nội dung
1
Kỹ năng hành nghề luật sư tư vấn : Chia sẻ kinh nghiệm hành nghề thực tế tại Việt Nam / Trương Nhật Quang
H. : Dân trí, 2022
374tr. ; 24cm.
Trương Nhật Quang
Giới thiệu chung về nghề luật sư tại Việt Nam; các kỹ năng cơ bản hành nghề luật sư; kỹ năng soạn thảo và đàm phán hợp đồng; các kỹ năng khác trong hành nghề luật sư, các kỹ năng mềm; đạo đức nghề nghiệp luật sư; trách nhiệm của luật sư
(3) (Lượt lưu thông:2) (0) (Lượt truy cập:0)
2
Kỹ năng hành nghề luật sư tư vấn : chia sẻ kinh nghiệm hành nghề thực tế tại Việt Nam / Trương Nhật Quang
H. : Dân Trí, 2022
374tr. ; 24cm.
Trương Nhật Quang
Giới thiệu chung về nghề luật sư tại Việt Nam; các kỹ năng cơ bản hành nghề luật sư; kỹ năng soạn thảo và đàm phán hợp đồng; các kỹ năng khác trong hành nghề luật sư, các kỹ năng mềm; đạo đức nghề nghiệp luật sư; trách nhiệm của luật sư
(5) (Lượt lưu thông:3) (0) (Lượt truy cập:0)
3
Kỹ năng viết cho người hành nghề luật : Những điều cần biết khi soạn thảo ý kiến pháp lý, bản bào chữa, hợp đồng, vi bằng... / Trần Thị Quang Hồng
H. : Hồng Đức, 2021
473tr. : bảng ; 24cm.
Trần Thị Quang Hồng
Giới thiệu chung về nghề luật sư tại Việt Nam. Các kỹ năng viết văn bản bằng tiếng Việt và tiếng Anh cho người hành nghề luật như: hướng dẫn về thể thức văn bản; sử dụng ngôn ngữ trong văn bản; các bước soạn thảo văn bản; kỹ năng viết bản phân tích pháp lý; kỹ năng viết bản tranh luận; kỹ năng soạn thảo hợp đồng; kỹ năng soạn thảo văn bản pháp lý nội bộ...
(3) (Lượt lưu thông:6) (0) (Lượt truy cập:0)