Dòng Nội dung
1
Giáo trình kỹ thuật sản xuất giống và nuôi giáp xác / Nguyễn Thanh Phương, Trần Ngọc Hải
Cần Thơ : Trường Đại học Cần Thơ, 2009
150tr. : hình ảnh ; cm.
Nguyễn Thanh Phương
(0) (Lượt lưu thông:0) (1) (Lượt truy cập:6)
2
Giáo trình kỹ thuật sản xuất giống và nuôi giáp xác : Seed Production and Farming of Crustaceans / Trần Ngọc Hải (ch.b), Châu Tài Tảo, Nguyễn Thanh Phương
Cần Thơ : Đại học Cần Thơ, 2017
210tr. : minh họa ; cm.
Trần Ngọc Hải
(0) (Lượt lưu thông:0) (1) (Lượt truy cập:6)
3
Kỹ thuật nuôi giáp xác / Nguyễn Trọng Nho, Tạ Khắc Thường, Lục Minh Diệp
TP. Hồ Chí Minh : Nông nghiệp, 2006
235tr. : minh họa ; cm.
Nguyễn Trọng Nho
(0) (Lượt lưu thông:0) (1) (Lượt truy cập:6)
4
Ngư loại II : Giáp xác & nhuyễn thể / Nguyễn Văn Thường, Trương Quốc Phú
Cần Thơ : Trường Đại học Cần Thơ, 2009
202tr. : minh họa ; cm.
Nguyễn Văn Thường
(0) (Lượt lưu thông:0) (1) (Lượt truy cập:6)