Dòng Nội dung
1
Bình luận bộ luật hình sự năm 2015. Bình luận chuyên sâu / Đinh Văn Quế Ph.2, Các tội phạm. Chương XX: các tội phạm về ma túy :
H. : Thông tin và Truyền thông, 2020
459tr. ; 24cm.
Đinh Văn Quế
Bình luận chuyên sâu về các tội phạm trong phần thứ hai của Bộ luật Hình sự năm 2015 đã được sửa đổi, bổ sung nhiều điểm mới trong việc áp dụng Bộ luật Hình sự khi xét xử các tội phạm về ma túy
(2) (Lượt lưu thông:2) (0) (Lượt truy cập:0)
2
Bình luận khoa học Bộ luật Hình sự năm 2015 được sửa đổi, bổ sung năm 2017 (Phần các tội phạm). Nguyễn Ngọc Hòa .b. Quyển 1 /
H. : Tư pháp, 2018
695tr. ; 24cm.
Nguyễn Ngọc Hòa
Phân tích, bình luận từng điều luật từ Điều 108 đến Điều 426 của Bộ luật Hình sự năm 2015 được sửa đổi, bổ sung năm 2017, làm rõ các dấu hiệu pháp lý là căn cứ để định tội, định khung hình phạt của từng tội phạm cụ thể, phân biệt sự khác nhau giữa các tội phạm có dấu hiệu pháp lý gần giống nhau. Từ đó, có thể hiểu và lựa chọn, áp dụng đúng các điều khoản của Bộ luật Hình sự để xử lý các tình huống thực tế xảy ra trong đời sống
(3) (Lượt lưu thông:4) (0) (Lượt truy cập:0)
3
Hướng dẫn môn học Luật Hình sự : Sách chuyên khảo / Cao Thị Oanh (Ch.b.) T.2 Phần các tội phạm
H. : Công an nhân dân, 2023
567tr. ; 21cm.
Cao Thị Oanh
(5) (Lượt lưu thông:0) (0) (Lượt truy cập:0)
4
Phòng ngừa tội cướp giật tài sản trên địa bàn thành phố Mỹ Tho : Chuyên đề tốt nghiệp / Nguyễn Thanh Dũng, Trần Ngọc Loan, Nguyễn Ngọc Linh...
Tiền Giang : Trường Đại học Tiền Giang, 2022
44tr. : minh họa ; 30cm.
(1) (Lượt lưu thông:0) (0) (Lượt truy cập:0)
5
Phòng ngừa tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên địa bàn tỉnh Tiền Giang / Khóa luận tốt nghiệp Phạm Kim Ngân ; GVHD: Nguyễn Thị Khuyến
Tiền Giang : Trường Đại học Tiền Giang, 2022
57tr. : minh họa ; 30cm.
Phạm Kim Ngân
(1) (Lượt lưu thông:0) (0) (Lượt truy cập:0)