Dòng Nội dung
1
Cơ chế tài chính - kế toán trong khu vực công / Phạm Quang Huy
TP. HCM : Trường ĐH KInh tế TP. HCM
247tr. : Minh họa ; cm.
Phạm Quang Huy
(0) (Lượt lưu thông:0) (1) (Lượt truy cập:6)
2
Hướng dẫn công tác kế toán, lập báo cáo tài chính nhà nước / Tường Vy hệ thống
H. : Tài chính, 2022
391tr. : bảng ; 28cm.
Tường Vy
Hướng dẫn công tác kế toán, lập báo cáo tài chính nhà nước; quy định mới về quản lý và sử dụng kinh phí; chế độ tiếp khách nước ngoài, chế độ chi tổ chức hội nghị, hội thảo quốc tế và chế độ tiếp khách trong nước; quy định về quản lý, thanh toán, quyết toán dự án sử dụng vốn đầu tư công; hướng dẫn tổ chức bồi dưỡng, cấp chứng chỉ kế toán trưởng, cập nhật kiến thức hàng năm và điều kiện kinh doanh dịch vụ kế toán
(2) (Lượt lưu thông:0) (0) (Lượt truy cập:0)
3
Hướng dẫn nghiệp vụ kế toán trường học & kế hoạch tài chính - ngân sách nhà nước / Việt Trinh hệ thống
H. : Tài chính, 2020
390tr. : bảng ; 28cm.
Giới thiệu toàn văn Luật Kế toán và hướng dẫn thi hành và các quy định pháp luật về công tác quản lý tài chính trong trường học; hướng dẫn bổ nhiệm, miễn nhiệm, thay thế, phụ cấp trách nhiệm và cập nhật kiến thức hàng năm cho kế toán...
(2)
4
5