Dòng Nội dung
1
Cơ chế tài chính - kế toán trong khu vực công / Phạm Quang Huy
TP. HCM : Trường ĐH KInh tế TP. HCM
247tr. : Minh họa ; cm.
Phạm Quang Huy
(0) (Lượt lưu thông:0) (1) (Lượt truy cập:6)
2
Hướng dẫn nghiệp vụ kế toán trường học & kế hoạch tài chính - ngân sách nhà nước / Việt Trinh hệ thống
H. : Tài chính, 2020
390tr. : bảng ; 28cm.
Giới thiệu toàn văn Luật Kế toán và hướng dẫn thi hành và các quy định pháp luật về công tác quản lý tài chính trong trường học; hướng dẫn bổ nhiệm, miễn nhiệm, thay thế, phụ cấp trách nhiệm và cập nhật kiến thức hàng năm cho kế toán...
(2)
3
4
Kế toán hành chính sự nghiệp : (Cập nhật theo Nghị định 60/2021/NĐ-CP và Thông tư 89/2021/TT-BTC) / Mai Thị Hoàng Minh, Phạm Quang Huy, Đậu Thị Kim Thoa, ...
TP. HCM : Kinh tế TP. HCM
304tr. : Minh họa ; 24cm.
Mai Thị Hoàng Minh
(0) (Lượt lưu thông:0) (1) (Lượt truy cập:6)
5
Nguyên lý kế toán / Jerry J. Weygandt, Paul D. Kimmel, Donald E. Kieso ; Dịch: Nguyễn Thị Thu ; H.đ.: Nguyễn Xuân Hưng, Nguyễn Thị Thu
Tp. Hồ Chí Minh : Kinh tế Tp. Hồ Chí Minh, 2020
358tr. : minh họa ; cm
Weygandt, Jerry J.
Giới thiệu những nội dung kế toán trong doanh nghiệp; quá trình ghi chép; điều chỉnh các tài khoản; hoàn tất chu trình kế toán; kế toán các hoạt động thương mại; hàng tồn kho
(0) (Lượt lưu thông:0) (1) (Lượt truy cập:6)