Dòng Nội dung
1
2
Công chứng văn bản thỏa thuận phân chia di sản tại Văn phòng Công chứng Nguyễn Thị Hồng Nhung, Tỉnh Bình Dương : Khóa luận tốt nghiệp / Trần Thị Bình Nguyên; GVHD: Mai Thị Lan Phương
Tiền Giang : Trường Đại học Tiền Giang, 2023
62tr. : minh họa ; 30cm.
Trần Thị Bình Nguyên
(1) (Lượt lưu thông:0) (0) (Lượt truy cập:0)
3
Tập bài giảng pháp luật về công chứng, luật sư / Nguyễn Thanh Minh, Đinh Thị Cẩm Hà
H. : Hồng Đức ; Hội Luật gia Việt Nam, 2020
161tr. ; 21cm.
Nguyễn Thanh Minh
Giới thiệu tổ chức và hoạt động công chứng ; Tổ chức và hoạt động luật sư
(7)
4