Dòng Nội dung
1
Cẩm nang nghiệp vụ dành cho cán bộ tư pháp, văn phòng luật sư và trợ giúp pháp lý: Quy định mới về hoạt động tư pháp trong lĩnh vực dân sự, hành chính, hộ tịch, hộ khẩu, hôn nhân và gia đình / Quang Minh, Hoàng Hải (Hệ thống)
H. : Lao động, 2020
399tr. ; 28cm.
Quang Minh
Nội dung cuốn sách gồm các phần chính sau đây: Phần thứ nhất. Luật Hộ tịch - Luật Quốc tịch Việt Nam và các văn bản hướng dẫn thi hành Phần thứ hai. Luật Trợ giúp pháp lý và văn bản hướng dẫn thi hành Phần thứ ba. Luật Trách nhiệm bồi thường của nhà nước và công tác quản lý về bồi thường nhà nước, hỗ trợ, hướng dẫn người bị thiệt hại Phần thứ tư. Luật Hôn nhân và gia đình - Công tác kiểm sát việc giải quyết các vụ việc dân sự, hôn nhân và gia đình Phần thứ năm. Công tác quản lý hoạt động tư pháp trong lĩnh vực dân sự, hành chính, chứng thực Phần thứ sáu. Luật Luật sư và văn bản hướng dẫn thi hành
(5) (Lượt lưu thông:0) (0) (Lượt truy cập:0)
2
Hướng dẫn khởi nghiệp với nghề Luật sư : Tác phẩm của Công ty Luật Phuoc & Partners / Nguyễn Hữu Phước
Tp. Hồ Chí Minh : Tổng hợp Tp. Hồ Chí Minh, 2022
723tr. : bảng ; 23cm.
Nguyễn Hữu Phước
Tác giả hướng dẫn từ A-Z để khởi nghiệp thành công với nghề luật sư và quản lý, điều hành tổ chức hành nghề luật sư. Chia sẻ hơn 25 năm quản trị điều hành để phát triển văn phòng luật sư từ 02 người trở thành công ty luật hàng đầu với gần 100 người, cung cấp sẵn các biểu mẫu tài liệu quản trị công ty luật có giá trị; Giúp bạn đọc có thể vừa đọc sách, vừa thực hành; Tái bản bổ sung thêm các phần đã được nhiều bạn đọc quan tâm trong những năm gần đây: Xây dựng thương hiện cá nhân luật sư và thương hiệu của công ty luật; Sử dụng công nghệ trong công ty luật; Giải quyết khủng hoảng công ty luật
(5) (Lượt lưu thông:1) (0) (Lượt truy cập:0)
3
Tập bài giảng pháp luật về công chứng, luật sư / Nguyễn Thanh Minh, Đinh Thị Cẩm Hà
H. : Hồng Đức ; Hội Luật gia Việt Nam, 2020
161tr. ; 21cm.
Nguyễn Thanh Minh
Giới thiệu tổ chức và hoạt động công chứng ; Tổ chức và hoạt động luật sư
(7)