Dòng Nội dung
1
Cài thép vào lá gan : Truyện / Hờ A Di
H. : Nxb. Hội Nhà văn, 2019
263tr. ; 21cm.
Hờ A Di
(1)
2
3
Chàng thợ gốm : Tập truyện thiếu nhi / Trần Thu Hằng
H. : Nxb. Hội Nhà văn, 2020
243tr. ; 21cm.
Trần Thu Hằng
(1)
4
Chuyện cõi người / Vũ Xuân Tửu
H. : Nxb. Hội Nhà văn, 2018
794tr. ; 21cm.
Vũ Xuân Tửu
ĐTTS ghi: Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam. Hội Văn học nghệ thuật các dân tộc thiểu số Việt Nam
(1)
5
Cuộc phiêu lưu của Văn Ngan tướng quân / Vũ Tú Nam
H. : Nxb. Hội Nhà văn, 2018
438tr. ; 21cm.
Vũ Tú Nam
(1)