Dòng Nội dung
1
30 định luật thần kỳ trong cuộc sống / Dương Minh Hào c.b., Nguyễn Anh Tường, Đặng Thu Huyền
H. : Thanh niên, 2011
369tr. ; 21cm.
Dương Minh Hào
Giới thiệu 30 định luật hiệu ứng, nguyên tắc, tiêu biểu nhất của cuộc đời như: Nguyên lý Phá cửa sổ, lý luận Peter, định luật đồng hồ, hiệu ứng đàn dê, nguyên tắc 20/80, định luật thùng gỗ, hiệu ứng Thorstein B. Veblen, hiệu ứng Bươm bướm... Ngoài giới thiệu chung phần lý luận căn bản và nguồn gốc của mỗi nguyên lí cuốn sách giới thiệu trọng tâm từng định luật như vận dụng thế nào để giải thích những hiện tượng trong cuộc sống, định hướng cuộc sống và công việc của chúng ta... Đó chính là một phần tri thức mở, là bộ sách gối đầu giường giúp mỗi người có thể làm thay đổi cuộc đời của mình.
(1) (Lượt lưu thông:1) (0) (Lượt truy cập:0)