Dòng Nội dung
1
2
Cơ sở di truyền chọn giống thủy sản : Tài liệu dùng cho cán bộ giảng dạy và sinh viên các ngành thủy sản, chăn nuôi, chăn nuôi-thú y / Nguyễn Kim Đường
Vinh : Trường Đại học Vinh, 2007
295tr. : minh họa ; cm.
Nguyễn Kim Đường
(0) (Lượt lưu thông:0) (1) (Lượt truy cập:6)
3
Giáo trình chọn giống cây trồng / Vũ Đình Hòa chủ biên, Vũ Văn Liết, Nguyễn Văn Hoan
H. : Trường ĐH Nông nghiệp Hà Nội, 2005
172tr. : Minh họa ; cm.
Vũ Đình Hòa
(1) (Lượt lưu thông:0) (1) (Lượt truy cập:6)
4
Giáo trình chọn giống và công tác giống cây trồng / Trần Thượng Tuấn
Cần Thơ : Trường Đại học Cần Thơ, 1992
227tr. : minh họa ; cm.
Trần Thượng Tuấn
(0) (Lượt lưu thông:0) (1) (Lượt truy cập:6)
5
Thu thập giống bơ để xây dựng vườn tập đoàn cây ăn trái chủ lực của tỉnh Tiền Giang : Khóa luận tốt nghiệp Đại học ngành Khoa học cây trồng / Lê Anh Khoa; GVHD: Nguyễn Hồng Thủy
Tiền Giang : Trường Đại học Tiền Giang, 2021
54tr. : bảng, hình ảnh ; 30cm.
Lê Anh Khoa
(3) (Lượt lưu thông:0) (0) (Lượt truy cập:0)