Dòng Nội dung
1
Phụ gia dùng trong sản xuất thực phẩm : Sách chuyên khảo / Lê Thị Kim Loan, Phạm Đỗ Trang Minh (Đồng chủ biên)
H. : Công an nhân dân, 2023
271tr. : minh họa ; 21cm.
Lê Thị Kim Loan
Khái quát chung về phụ gia thực phẩm; Phụ gia dùng trong bảo quản thực phẩm; Phụ gia làm thay đổi cấu trúc thực phẩm, Phụ gia làm thay đổ tính chất cảm quan của thực phẩm
(90) (Lượt lưu thông:55) (0) (Lượt truy cập:0)
2
Tài liệu giảng dạy thực hành công nghệ thực phẩm 1 : Phần bảo quản và chế biến rau quả / Nguyễn Vân Ngọc Phượng
Tiền Giang, 2021
23tr. ; cm.
Nguyễn Vân Ngọc Phượng
(0) (Lượt lưu thông:0) (1) (Lượt truy cập:6)
3
Thí nghiệm vi sinh vật học thực phẩm / Lê Văn Việt Mẫn (ch.b.), Lại Mai Hương
Tp. Hồ Chí Minh : Đại học Quốc gia Tp. Hồ Chí Minh, 2014
152tr. : minh họa ; 27cm.
Lê Văn Việt Mẫn
Cung cấp những kiến thức về kỹ thuật cơ bản của vi sinh vật học, phương pháp định lượng vi sinh vật, hình thái và tính chất sinh lí nổi bật của vi sinh vật, xác định các chỉ tiêu vi sinh của thực phẩm và vấn đề vệ sinh công nghiệp
(5) (Lượt lưu thông:1) (0) (Lượt truy cập:0)