Dòng Nội dung
1
"Khun chương" khảo dị / Quán Vi Miên
H. : Nxb. Hội Nhà văn, 2018
899tr. ; 21cm.
Quán Vi Miên
(1)
2
...A : Tiểu thuyết / Bùi Minh Vũ
H. : Nxb. Hội nhà văn, 2020
163tr. ; 21cm.
Bùi Minh Vũ
(1)
3
100 điều nên biết về phong tục Việt Nam / Hồng Minh (Tổng hợp biên soạn)
H. : Hồng Đức, 2019
171tr. ; 27cm.
Hồng Minh
Giới thiệu những phong tục, tập quán, lễ nghi trong cuộc sống, văn hoá của người Việt Nam được trình bày dưới dạng hỏi đáp theo các chủ đề: cưới hỏi, sinh dưỡng, giao thiệp, đạo hiếu, lễ tang, giỗ tết, tế lễ và chọn ngày, giờ
(3) (Lượt lưu thông:0) (0) (Lượt truy cập:0)
4
86 năm - Thơ tuyển và những lời bình / Phạm Phú Thang
H. : Nxb. Hội nhà văn, 2020
327tr. ; 21cm.
Phạm Phú Thang
(1)
5
999 bài dân ca ba miền / Dương An (sưu tầm, biên soạn)
H. : Thanh niên, 2018
248tr. ; 21cm
Dương An
Giới thiệu 999 bài dân ca đặc sắc ba miền Nam - Trung - Bắc
(3) (Lượt lưu thông:0) (0) (Lượt truy cập:0)