Dòng Nội dung
1
"Khun chương" khảo dị / Quán Vi Miên
H. : Nxb. Hội Nhà văn, 2018
899tr. ; 21cm.
Quán Vi Miên
(1)
2
...A : Tiểu thuyết / Bùi Minh Vũ
H. : Nxb. Hội nhà văn, 2020
163tr. ; 21cm.
Bùi Minh Vũ
(1)
3
100 điều nên biết về phong tục Việt Nam / Hồng Minh (Tổng hợp biên soạn)
H. : Hồng Đức, 2019
171tr. ; 27cm.
Hồng Minh
Giới thiệu những phong tục, tập quán, lễ nghi trong cuộc sống, văn hoá của người Việt Nam được trình bày dưới dạng hỏi đáp theo các chủ đề: cưới hỏi, sinh dưỡng, giao thiệp, đạo hiếu, lễ tang, giỗ tết, tế lễ và chọn ngày, giờ
(3) (Lượt lưu thông:1) (0) (Lượt truy cập:0)
4
86 năm - Thơ tuyển và những lời bình / Phạm Phú Thang
H. : Nxb. Hội nhà văn, 2020
327tr. ; 21cm.
Phạm Phú Thang
(1)
5
9 biện pháp bảo đảm nghĩa vụ hợp đồng : Quy định, thực tế và thiết kế giao dịch theo Bộ luật Dân sự (hiện hành) / Trương Thanh Đức
H. : Chính trị Quốc gia Sự thật, 2021
607tr. : bảng ; 21cm.
Trương Thanh Đức
Những thông tin cơ bản về các biện pháp bảo đảm nghĩa vụ hợp đồng theo qui định của Bộ luật Dân sự hiện hành như: Giao dịch bảo đảm và tài sản bảo đảm, các biện pháp bảo đảm, điều kiện bảo đảm, hợp đồng bảo đảm, thủ tục và hiệu lực bảo đảm, xử lí tài sản bảo đảm
(3) (Lượt lưu thông:0) (0) (Lượt truy cập:0)