Dòng Nội dung
1
"Khun chương" khảo dị / Quán Vi Miên
H. : Nxb. Hội Nhà văn, 2018
899tr. ; 21cm.
Quán Vi Miên
(1)
2
...A : Tiểu thuyết / Bùi Minh Vũ
H. : Nxb. Hội nhà văn, 2020
163tr. ; 21cm.
Bùi Minh Vũ
(1)
3
100 điều nên biết về phong tục Việt Nam / Hồng Minh (Tổng hợp biên soạn)
H. : Hồng Đức, 2019
171tr. ; 27cm.
Hồng Minh
Giới thiệu những phong tục, tập quán, lễ nghi trong cuộc sống, văn hoá của người Việt Nam được trình bày dưới dạng hỏi đáp theo các chủ đề: cưới hỏi, sinh dưỡng, giao thiệp, đạo hiếu, lễ tang, giỗ tết, tế lễ và chọn ngày, giờ
(3) (Lượt lưu thông:3) (0) (Lượt truy cập:0)
4
30 năm kết hợp quân dân y trên biển, đảo : Hội thảo khoa học / Nguyễn Trường Sơn, Nguyễn Xuân Kiên, Chu Tiến Cường...
Tp. Hồ Chí Minh : Tp. Hồ Chí Minh, 2021
276tr. ; 27cm.
(1) (Lượt lưu thông:0) (0) (Lượt truy cập:0)
5
5 đường mòn Hồ Chí Minh / Đặng Phong
H. : Thông tin và truyền thông, 2020
332tr. ; cm.
Đặng Phong
(0) (Lượt lưu thông:0) (1) (Lượt truy cập:6)