Dòng Nội dung
1
2
3
4
Thủ tục kết hôn, ly hôn, chế độ tài sản và chia tài sản chung của vợ chồng - Bộ mẫu chương trình điều hành phiên toà dân sự sơ thẩm, phúc thẩm (mới nhất) / Nguyễn Ngọc Điệp b.s.
H. : Công an nhân dân, 2022
463tr. : bảng ; 28cm.
Nguyễn Ngọc Điệp
Giới thiệu các quy định pháp luật về thủ tục kết hôn, ly hôn; căn cứ xác lập quan hệ hôn nhân và quan hệ đại diện của vợ chồng; quan hệ tài sản của vợ chồng và chia tài sản chung của vợ chồng; xử lý việc kết hôn trái pháp luật và trường hợp nam nữ chung sống như vợ chồng không có đăng ký kết hôn; chấm rứt quan hệ hôn nhân và thủ tục kết hôn với người nước ngoài
(3) (Lượt lưu thông:0) (0) (Lượt truy cập:0)