Dòng Nội dung
1
Điều khiển máy điện ứng dụng tính toán mềm / Hồ Phạm Huy Ánh
Tp. Hồ Chí Minh : Đại học Quốc gia Tp. Hồ Chí Minh, 2014
388tr. : minh họa ; 24cm.
Hồ Phạm Huy Ánh
Giới thiệu tổng quát các phương pháp mô hình hoá và mô phỏng động cơ không đồng bộ (ĐCKĐB). Trình bày cách mô phỏng các ứng dụng tính toán mềm trên Matlab/ Simulink. Ứng dụng mạng nơ-rôn để ước lượng thông số ĐCKĐB. Tìm hiểu về kỹ thuật điều khiển ĐCKĐB phối hợp điều khiển PI và điều khiển mờ (hybrid) fuzzy-PI. Khảo sát cách ước lượng vận tốc rotor ĐCKĐB dùng bộ lọc Kalman mở rộng được tối ưu bằng thuật toán di truyền. Cách thiết kế tối ưu các bộ biến tần PWM dùng truyền động ĐCKĐB bằng các phương pháp tính toán mềm như thuật toán di truyền GA, thuật toán bầy đàn PSO...
(10) (Lượt lưu thông:0) (0) (Lượt truy cập:0)
2
Điều khiển nâng cao máy điện quay / Hồ Phạm Huy Ánh
Tp. Hồ Chí Minh : Đại học Quốc gia Tp. Hồ Chí Minh, 2017
429tr. : minh họa ; 24cm.
Hồ Phạm Huy Ánh
Khảo sát mô hình máy điện quay. Hướng dẫn điều khiển vô hướng V/f và điều khiển định hướng trường (FOC) máy điện quay, điều khoản mô men trực tiếp (DTC) máy điện quay, điều khiển không cảm biến máy điện quay dùng bộ quan sát, điều khiển thông minh máy điện quay ứng dụng bộ điều khiển mờ Fuzzy-FOC...
(5) (Lượt lưu thông:0) (0) (Lượt truy cập:0)
3
Phân tích và điều khiển robot công nghiệp / Nguyễn Mạnh Tiến
H. : Khoa học và Kỹ thuật, 2013
268tr. : minh họa ; 24cm.
Nguyễn Mạnh Tiến
Tổng quan về lịch sử phát triển robot công nghiệp. Trình bày cơ sở quan trọng của động học vị trí robot, động học vị trí vi sai, động lực học robot, thiết kế quĩ đạo chuyển động, điều khiển chuyển động robot...
(10) (Lượt lưu thông:1) (0) (Lượt truy cập:0)
4
Thiết kế và điều khiển nhà thông minh qua app Blynk : Đồ án tốt nghiệp ngành CNKT Cơ điện tử / Nguyễn Chí Thanh, Phan Thị Phương Vy, Nguyễn Minh Tâm; CBHD: Nguyễn Văn Thanh
Tiền Giang : Trường Đại học Tiền Giang, 2023
51tr. : minh họa ; 30cm.
Nguyễn Chí Thanh
(1) (Lượt lưu thông:0) (0) (Lượt truy cập:0)