Dòng Nội dung
1
Giáo trình kỹ thuật sản xuất giống và nuôi cá biển : Seed production and farming of marine fish) / Trần Ngọc Hải, Lê Quốc Việt, Lý Văn Khánh, ....
Cần Thơ : Đại học Cần Thơ, 2017
139tr. : minh họa ; cm.
Trần Ngọc Hải
(0) (Lượt lưu thông:0) (1) (Lượt truy cập:6)
2
Giáo trình kỹ thuật sản xuất giống và nuôi giáp xác : Seed Production and Farming of Crustaceans / Trần Ngọc Hải (ch.b), Châu Tài Tảo, Nguyễn Thanh Phương
Cần Thơ : Đại học Cần Thơ, 2017
210tr. : minh họa ; cm.
Trần Ngọc Hải
(0) (Lượt lưu thông:0) (1) (Lượt truy cập:6)
3
Kỹ thuật ép dầu và chế biến dầu, mỡ thực phẩm / Nguyễn Quang Lộc, Lê Văn Thạch, Nguyễn Nam Vinh
Khoa học kỹ thuật, 1998
279tr. : minh họa ; cm.
Nguyễn Quang Lộc
(0) (Lượt lưu thông:0) (1) (Lượt truy cập:6)
4
Kỹ thuật xử lý môi trường trong công nghệ thực phẩm / Lê Văn Tặng, Phan Thị Ngọc Hạnh
Tiền Giang : Trường Đại học Tiền Giang, 2016
92tr. : hình vẽ ; cm.
Lê Văn Tặng
(1) (Lượt lưu thông:0) (0) (Lượt truy cập:0)
5
Nguyên lý và kỹ thuật nuôi cua biển / Trần Ngọc Hải
Nông nghiệp, 2017
137tr. : minh họa ; cm.
Trần Ngọc Hải
(0) (Lượt lưu thông:0) (1) (Lượt truy cập:6)