Dòng Nội dung
1
Thực tập địa chất cơ sở / Hoàng Thị Hồng Hạnh, Trần Anh Tú
Tp. Hồ Chí Minh : Đại học Quốc gia Tp. Hồ Chí Minh, 2013
119tr. : minh họa ; 27cm.
Hoàng Thị Hồng Hạnh
Sơ lược các hệ toạ độ bản đồ Gauss, UTM và VN 2000, cách hình thành bản đồ địa hình. Giới thiệu vật chất tạo vỏ trái đất bao gồm: khoáng vật, đá macma, đá trầm tích và biến chất. Khảo sát các hiện tượng, các sản phẩm liên quan đến tác dụng của địa chất
(10) (Lượt lưu thông:0) (0) (Lượt truy cập:0)
2
Thực tập địa chất công trình / Võ Phán, Bùi Trường Sơn
Tp. Hồ Chí Minh : Đại học Quốc gia Tp. Hồ Chí Minh, 2015
56tr. : minh họa ; 27cm.
Võ Phán
Hướng dẫn thực tập cách nhận biết khoáng vật, nhận biết đất đá qua mẫu và cách sử dụng bản đồ địa chất công trình. Các phương pháp khảo sát địa chất công trình ở hiện trường, cách bố trí điểm thăm dò, thăm dò bằng phương pháp khoan, xuyên và xử lý tài liệu, thiết lập các hình trụ hố khoan, mặt cắt địa chất công trình
(10) (Lượt lưu thông:0) (0) (Lượt truy cập:0)
3
Thực tập định vị vệ tinh (GPS) / Nguyễn Ngọc Lâu, Dương Tuấn Việt
TP. Hồ Chí Minh : Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh, 2015
142tr. : minh họa ; 24cm.
Nguyễn Ngọc Lâu
Hướng dẫn thực tập kỹ thuật định vị tuyệt đối và kỹ thuật định vị tương đối. Hướng dẫn sử dụng các máy thu GPS cầm tay trong những ứng dụng độ chính xác thấp như thành lập bản đồ đường phố tỷ lệ nhỏ. Trình bày những đặc điểm chung các thiết bị GPS (phần cứng và phần mềm) như các máy thu GPS cầm tay Garmin, máy thu GPS hai tần số Topcon Legacy E và máy thu GPS một tần số Leica SR20...
(10) (Lượt lưu thông:0) (0) (Lượt truy cập:0)