Dòng Nội dung
1
Bài tập cơ học. Đỗ Sanh (ch.b.), Lê Doãn Hồng T.2, Động lực học /
H. : Giáo dục Việt Nam, 2016
291tr. : hình vẽ, bảng ; 21cm.
Đỗ Sanh
Tóm tắt lí thuyết và các bài tập có kèm theo lời giải về phương trình vi phân chuyển động của chất điểm, các định lý tổng quát của động lực học, cân bằng của cơ hệ không tự do, phương pháp tĩnh hình học - động lực, phương trình chuyển động của cơ hệ, động lực học vật rắn, động lực học của chuyển động tương đối và va chạm
(10) (Lượt lưu thông:0) (0) (Lượt truy cập:0)
2
3
Robot công nghiệp : Cấu trúc, động học và động lực học / Trịnh Quang Vinh, Nguyễn Đăng Bình, Phạm Thành Long
H. : Khoa học và Kỹ thuật, 2013
298tr. : minh họa ; 24cm.
Trịnh Quang Vinh
Trình bày những kiến thức cơ bản về cấu trúc, động học và động lực học của Robot công nghiệp
(10) (Lượt lưu thông:0) (0) (Lượt truy cập:0)