Dòng Nội dung
1
Thi công đất và nền móng / Lê Văn Kiểm
Tp. Hồ Chí Minh : Đại học Quốc gia Tp. Hồ Chí Minh, 2016
488tr. : minh họa ; 24cm.
Lê Văn Kiểm
Trình bày kĩ thuật thi công đất và nền móng như công tác vận chuyển đất và đường sá ở công trường đất, thi công đào đắp đất, thi công các công trình thuỷ lợi bằng đất, cơ giới thuỷ lực bằng đất, công tác khoan, nổ mìn, đào đất ngầm, làm khô hố móng, thi công cọc và cừ, hạ giếng chìm và thùng chìm khí ép
(10) (Lượt lưu thông:0) (0) (Lượt truy cập:0)
2
Thiết kế và thi công máy tách thịt tôm : Đồ án tốt nghiệp ngành Công nghệ kĩ thuật cơ khí / Nguyễn Quốc Thẩm, Đoàn Lê Đình Duy, Trần Thị Hiếu...; CBHD: Nguyễn Văn Hiếu
Tiền Giang : Trường Đại học Tiền Giang, 2021
71tr. : minh họa ; 30cm.
Nguyễn Quốc Thẩm
(1) (Lượt lưu thông:0) (0) (Lượt truy cập:0)
3
4
Trắc địa công trình trong thi công xây dựng hầm và quan trắc biến dạng công trình / Đào Xuân Lộc
Tp. Hồ Chí Minh : Đại học Quốc gia Tp. Hồ Chí Minh, 2013
276tr. : hình vẽ, bảng ; 24cm.
Đào Xuân Lộc
Giới thiệu các công tác trắc địa khi thi công đường hầm, cơ sở trắc địa định tuyến hầm, tính toán giải thích thiết kế hầm, định vị hầm và đo đạc nghiệm thu hầm. Cơ sở lý thuyết các phương pháp quan trắc lún, xê dịch công trình, các đặc trưng biến dạng công trình, thiết kế lưới trắc địa đo biến dạng công trình, các dịch vụ bình sai số liệu đo lún, đo chuyển dịch ngang.
(5) (Lượt lưu thông:0) (0) (Lượt truy cập:0)