Dòng Nội dung
1
Phương pháp cơ bản trong nghiên cứu công nghệ sinh học / Nguyễn Thị Lang
H. : Nông nghiệp, 2002
219tr. : bảng, hình vẽ ; cm.
Nguyễn Thị Lang
(0) (Lượt lưu thông:0) (1) (Lượt truy cập:6)
2
Thí nghiệm công nghệ sinh học. Nguyễn Đức Lượng (ch.b.), Cao Cường T.1, Thí nghiệm hoá sinh học /
Tp. Hồ Chí Minh : Đại học Quốc gia Tp. Hồ Chí Minh, 2011
183tr. : minh họa ; 24cm.
Nguyễn Đức Lượng
Trình bày các nguyên tắc trong thí nghiệm hoá sinh học. Phương pháp xác định Carbohydrate, Amino acid và protein, Nucleic acid, hoạt tính Enzyme, Lipid, Vitamin. Một số phương pháp hoá sinh trong y học và phương pháp xác định các chất khoáng
(10) (Lượt lưu thông:2) (0) (Lượt truy cập:0)
3
Thí nghiệm công nghệ sinh học. B.s.: Nguyễn Đức Lượng (ch.b.), Phan Thị Huyền, Nguyễn Ánh Tuyết T.2, Thí nghiệm vi sinh vật học /
Tp. Hồ Chí Minh : Đại học Quốc gia Tp. Hồ Chí Minh, 2011
463tr. : hình vẽ ; 27cm.
Nguyễn Đức Lượng
Những nguyên tắc cơ bản của thí nghiệm công nghệ sinh học như: chuẩn bị môi trường, phương pháp phân lập, bảo quản, hình thái, kiểm tra, sinh lý hoá, khả năng tạo sản phẩm bậc hai và xác định hoạt tính của vi sinh vật; phương pháp nâng cao chất lượng và phân loại một vi sinh vật cùng một số môi trường nuôi cấy vi sinh vật...
(10) (Lượt lưu thông:1) (0) (Lượt truy cập:0)