Dòng Nội dung
1
Giáo trình công nghệ vi sinh vật trong sản xuất nông nghiệp
H. : Khoa học tự nhiên và công nghệ, 2012
203tr. : bảng, hình vẽ ; cm.
Nguyễn Xuân Thành
(0) (Lượt lưu thông:0) (1) (Lượt truy cập:6)
2
Thí nghiệm công nghệ sinh học. B.s.: Nguyễn Đức Lượng (ch.b.), Phan Thị Huyền, Nguyễn Ánh Tuyết T.2, Thí nghiệm vi sinh vật học /
Tp. Hồ Chí Minh : Đại học Quốc gia Tp. Hồ Chí Minh, 2011
463tr. : hình vẽ ; 27cm.
Nguyễn Đức Lượng
Những nguyên tắc cơ bản của thí nghiệm công nghệ sinh học như: chuẩn bị môi trường, phương pháp phân lập, bảo quản, hình thái, kiểm tra, sinh lý hoá, khả năng tạo sản phẩm bậc hai và xác định hoạt tính của vi sinh vật; phương pháp nâng cao chất lượng và phân loại một vi sinh vật cùng một số môi trường nuôi cấy vi sinh vật...
(10) (Lượt lưu thông:1) (0) (Lượt truy cập:0)
3
Ứng dụng vi sinh vật trong phát triển nông nghiệp hiệu quả và bền vững / Phạm Thu Hằng, Nguyễn Viết Hiệp, Hà Việt Sơn
H. : Đại học Quốc gia Hà Nội, 2022
360tr. ; 21cm.
Phạm Thu Hằng
(4) (Lượt lưu thông:0) (0) (Lượt truy cập:0)
4
Vi sinh vật học trồng trọt : Dùng trong các trường Đại học Nông nghiệp / Đường Hồng Dật, Nguyễn Lân Dũng, Nguyễn Đường, ...
H. : Nông nghiệp, 1999
254tr. : minh họa ; cm.
Đường Hồng Dật
(0) (Lượt lưu thông:0) (1) (Lượt truy cập:6)