Dòng Nội dung
1
On managing yourself : HBR's 10 must reads on managing yourself / Clayton M. Christensen, Peter F. Drucker, Diane L. Coutu...
Boston, Mass. : Harvard Business ; London : McGraw-Hill [distributor], 2010
v, 185 p. ; 21cm.
(1) (Lượt lưu thông:0) (0) (Lượt truy cập:0)