Dòng Nội dung
1
Phương pháp hùng biện / Liêu Chí Trung
H. : Lao động, 2022
415tr. ; 21cm.
Liêu Chí Trung
Giới thiệu và trình bày ý nghĩa, giá trị của hùng biện; Những nguyên tắc cơ bản của hùng biện, công việc, những thao tác cụ thể, chi tiết cần thực hiện để có thể hùng biện và trở thành nhà hùng biện
(2) (Lượt lưu thông:0) (0) (Lượt truy cập:0)