Dòng Nội dung
1
Giáo trình Giáo dục học mầm non : Dùng cho hệ Cử nhân Giáo dục mầm non / Nguyễn Thị Hoà
H. : Đại học Sư phạm, 2022
236tr. ; 24cm.
Nguyễn Thị Hoà
Trình bày những vấn đề chung của giáo dục học mầm non; hướng dẫn cách tổ chức các hoạt động giáo dục tích hợp theo chủ đề cho trẻ ở trường mầm non và chuẩn bị cho trẻ vào lớp một
(2) (Lượt lưu thông:0) (0) (Lượt truy cập:0)