Dòng Nội dung
1
Lịch sử Đảng bộ xã Phú Mỹ (1930-1975) / Ban Chấp hành Đảng bộ xã Phú Mỹ
Tiền Giang : CTy CP In Tiền Giang, 2012
139tr. : hình ảnh ; 24cm.
Khái quát về vùng đất, con người xã Phú Mỹ (huyện Tân Phước, tỉnh Tiền Giang); quá trình Đảng bộ xã Phú Mỹ lãnh đạo nhân dân xây dựng quê hương trong những năm đầu đầy khó khăn, thách thức và phát triển kinh tế - xã hội trong giai đoạn mới
(3) (Lượt lưu thông:0) (0) (Lượt truy cập:0)
2
Lịch sử Đảng bộ xã Phú Mỹ (1975-2020) / Võ Văn Sơn
Tiền Giang : CTy CP In Tiền Giang, 2023
251tr. : hình ảnh ; 21cm.
Võ Văn Sơn
Khái quát về vùng đất, con người xã Phú Mỹ (huyện Tân Phước, tỉnh Tiền Giang); quá trình Đảng bộ xã Phú Mỹ lãnh đạo nhân dân xây dựng quê hương trong những năm đầu đầy khó khăn, thách thức và phát triển kinh tế - xã hội trong giai đoạn mới (1975-2020)
(1) (Lượt lưu thông:0) (0) (Lượt truy cập:0)