Dòng Nội dung
1
2
Điều tra hiện trạng cach tác và thử nghiệm các biện pháp hạn chế bệnh xơ đen trên mít changai : Khóa luận tốt nghiệp đại học ngành Công nghệ sinh học / Võ Đình Thạch; GVHD: Lê Hữu Hải
Tiền Giang : Trường Đại học Tiền Giang, 2022
80tr. : bảng, hình ảnh ; 30cm.
Võ Đình Thạch
(2) (Lượt lưu thông:0) (0) (Lượt truy cập:0)
3
4
5