Dòng Nội dung
1
Chính sách, cơ chế tài chính phát triển kinh tế - xã hội đối với vùng sâu, vùng xa, vùng biên giới, hải đảo, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn
H. : Tài chính, 2021
400tr. : bảng ; 24cm.
Đề cập đến các chủ trương, định hướng phát triển kinh tế - xã hội; chương trình, mục tiêu quốc gia; nguyên tắc, định mức phân bổ nguồn ngân sách nhà nước giai đoạn 2021-2025 và cơ chế, chính sách tài chính hỗ trợ phát triển kinh tế - xã hội vùng sâu, vùng xa, vùng biên giới, hải đảo, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn
(4) (Lượt lưu thông:0) (0) (Lượt truy cập:0)
2
Đàng Trong thời chúa Nguyễn : Kinh tế, văn hóa, xã hội / Đỗ Bang chủ biên
H. : Tri thức; Tp. Hồ Chí Minh: Công ty Tri thức Văn hóa Sách Việt Nam, 2020
382tr. ; 24cm.
Đỗ Bang
Cuốn sách có 2 phần: Một số vấn đề về kinh tế Thuận Quảng - Đàng Trong; Một số vấn đề về xã hội và văn hóa Đàng Trong
(3) (Lượt lưu thông:0) (0) (Lượt truy cập:0)
3
Kinh tế dược : Tài liệu đào tạo đại học / Nguyễn Thanh Bình, Nguyễn Thị Thanh Hương (Ch.b.), Đỗ Xuân Thắng, Phạm Nữ Hạnh Vân
H. : Y học, 2023
151tr. : hình vẽ, bảng ; 27cm.
Nguyễn Thanh Bình
Trình bày kiến thức cơ bản về kinh tế học, kinh tế vĩ mô, kinh tế vi mô, kinh tế dược, phương pháp phân tích kinh tế dược, đo lường chi phí và hiệu quả trong nghiên cứu kinh tế dược, mô hình hoá và trình bày kết quả, đánh giá chất lượng phân tích kinh tế dược
(3) (Lượt lưu thông:0) (0) (Lượt truy cập:0)
4
Kinh tế thủy sản / Ngô Thanh Phong
Trường Đại học Tiền Giang, 2013
53tr. : minh họa ; cm.
Ngô Thanh Phong
(0) (Lượt lưu thông:0) (1) (Lượt truy cập:6)
5
Kinh tế và xã hội Việt Nam dưới các vua triều Nguyễn / Nguyễn Thế Anh
H. : Hội nhà văn ; Công ty Văn hoá và Truyền thông Nhã Nam, 2019
349tr. ; 21cm.
Nguyễn Thế Anh
Trình bày về dân cư Việt Nam dưới các vua nhà Nguyễn; tổ chức xã hội; nông dân và các hoạt động nông nghiệp; các hoạt động công nghệ; các hoạt động thương mại; các vấn đề xã hội và các đề nghị cải cách
(3) (Lượt lưu thông:1) (0) (Lượt truy cập:0)