Dòng Nội dung
1
2
Khảo sát ảnh hưởng một số công thức phân bón đến khả năng sinh trưởng và năng suất dưa lưới TL3 : Khóa luận tốt nghiệp đại học ngành Khoa học cây trồng / Lê Thị Bé Ngoan; GVHD: Trần Lê Vinh
Tiền Giang : Trường Đại học Tiền Giang, 2019
61tr. : bảng, hình ảnh ; 30cm.
Lê Thị Bé Ngoan
(1) (Lượt lưu thông:0) (0) (Lượt truy cập:0)
3
khảo sát đặc điểm sinh trưởng và năng suất của một số giống dưa lưới (Cucumis melon L.) : Khóa luận tốt nghiệp đại học ngành Khoa học cây trồng / Nguyễn Thị Huỳnh Trân; GVHD: Trần Lê Vinh
Tiền Giang : Trường Đại học Tiền Giang, 2020
50tr. : bảng, hình ảnh ; 30cm.
Nguyễn Thị Huỳnh Trân
(2) (Lượt lưu thông:0) (0) (Lượt truy cập:0)
4
5