Dòng Nội dung
1
2
3
Kỹ thuật tạo hình dưa hấu (Citrullus lanatus) vàng hồ lô : Khóa luận tốt nghiệp đại học ngành Khoa học cây trồng / Nguyễn Trung Hải; GVHD: Trần Lê Vinh
Tiền Giang : Trường Đại học Tiền Giang, 2019
38tr. : bảng, hình ảnh ; 30cm.
Nguyễn Trung Hải
(1) (Lượt lưu thông:0) (0) (Lượt truy cập:0)