Dòng Nội dung
1
Khảo sát ảnh hưởng của phụ gia bổ sung đến chất lượng sản phẩm chà bông cá rô phi : Khóa luận tốt nghiệp đại học ngành công nghệ thực phẩm / Nguyễn Thị Phúc Tuyên; GVHD: Nguyễn Thành Nhân
Tiền Giang : Trường Đại học Tiền Giang, 2021
69tr. : bảng, hình ảnh ; 30cm.
Nguyễn Thị Phúc Tuyên
(1) (Lượt lưu thông:0) (0) (Lượt truy cập:0)
2
Phụ gia dùng trong sản xuất thực phẩm : Sách chuyên khảo / Lê Thị Kim Loan, Phạm Đỗ Trang Minh (Đồng chủ biên)
H. : Công an nhân dân, 2023
271tr. : minh họa ; 21cm.
Lê Thị Kim Loan
Khái quát chung về phụ gia thực phẩm; Phụ gia dùng trong bảo quản thực phẩm; Phụ gia làm thay đổi cấu trúc thực phẩm, Phụ gia làm thay đổ tính chất cảm quan của thực phẩm
(90) (Lượt lưu thông:55) (0) (Lượt truy cập:0)
3
Tài liệu giảng dạy Phụ gia thực phẩm : Tài liệu giảng dạy dùng cho sinh viên Đại học & Cao đẳng ngành Công nghệ thực phẩm / Phạm Đỗ Trang Minh
Tiền Giang : Trường Đại học Tiền Giang, 2016
92tr. : bảng ; cm.
Phạm Đỗ Trang Minh
(1) (Lượt lưu thông:0) (0) (Lượt truy cập:0)