Dòng Nội dung
1
Cẩm nang quy tắc xuất xứ hàng hóa trong Hiệp định Thương mại hàng hóa Asean / Đồng Thị Thu Thủy
H. : Công thương, 2023
250tr. : bảng ; 21cm.
Đồng Thị Thu Thủy
(3) (Lượt lưu thông:0) (0) (Lượt truy cập:0)
2
Sổ tay pháp luật về xuất xứ hàng hóa và biện pháp phát triển ngoại thương / Đồng Thị Thu Thủy
H. : Công thương, 2022
186tr. ; 21cm.
Đồng Thị Thu Thủy
(1) (Lượt lưu thông:0) (0) (Lượt truy cập:0)