Dòng Nội dung
1
Mô hình nhà thông minh 4.0 : Khóa luận tốt nghiệp đại học ngành CNKT Cơ điện tử / Trần Minh Lượng, Võ Duy Bình, Thiều Đình Dũng; GVHD: Nguyễn Văn Thanh
Tiền Giang : Trường Đại học Tiền Giang, 2021
61tr. : bảng, hình ảnh ; 30cm.
Trần Minh Lượng
(1) (Lượt lưu thông:0) (0) (Lượt truy cập:0)