Dòng Nội dung
1
Tháp đỗ xe thông minh : Đồ án tốt nghiệp ngành CNKT Cơ điện tử / Nguyễn Hoàng Hùng, Lê Nhựt Luân, Nguyễn Trí Nghĩa,...; GVHD: Nguyễn Quang Sáng
Tiền Giang : Trường Đại học Tiền Giang, 2023
89tr. : bảng, hình ảnh ; 30cm.
Nguyễn Hoàng Hùng
(1) (Lượt lưu thông:0) (0) (Lượt truy cập:0)