Dòng Nội dung
1
Khai thác và bảo trỉ mô hình động cơ Diesel 1KZ-TE : Đồ án tốt nghiệp ngành Công nghệ kỹ thuật ô tô / Trần Minh Nhựt, Nguyễn Trọng Nhân, Nguyễn Thanh Duy; GVHD: Nguyễn Tấn Được
Tiền Giang : Trường Đại học Tiền Giang, 2023
71tr. : bảng, hình ành ; 30cm.
Trần Minh Nhựt
(1) (Lượt lưu thông:0) (0) (Lượt truy cập:0)