Dòng Nội dung
1
Báo cáo đánh giá tác động môi trường
H. : Xưởng in Viện Thông tin Khoa học Xã hội, 2000
290tr. ; cm.
(0) (Lượt lưu thông:0) (1) (Lượt truy cập:6)
2
Con người và môi trường / Hoàng Hưng (chủ biên), Nguyễn Thị KIm Loan
TP. HCM : Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh, 2005
209tr. ; cm.
Hoàng Hưng
(0) (Lượt lưu thông:0) (1) (Lượt truy cập:6)
3
Con người và môi trường : Giáo trình đào tạo chính quy, tại chức, từ xa khoa Giáo dục mầm non / Lê Thanh Vân
Đại học sư phạm, 2013
140tr. ; cm.
Lê Thanh Vân
(0) (Lượt lưu thông:0) (1) (Lượt truy cập:6)
4
Giáo trình Hệ thống quản lý chất lượng môi trường / Hoàng Thị Huê (ch.b.), Nguyễn Khánh Linh, Tạ Thị Yến, Bùi Thị Thu Trang
H. : Khoa học Tự nhiên và Công nghệ, 2020
278tr. : bảng, sơ đồ ; 24cm.
Hoàng Thị Huê
Trình bày tổng quan về bộ tiêu chuẩn ISO 14000; các yêu cầu của hệ thống quản lý môi trường theo tiêu chuẩn ISO 14001:2015; hướng dẫn xây dựng hệ thống quản lý môi trường theo tiêu chuẩn ISO 14001
(3)
5
Giáo trình quản lý môi trường / Hồ Thị Lam Trà, Lương Đức Anh, Cao Trường Sơn
H. : Đại học Nông nghiệp, 2011
271tr. ; cm.
Hồ Thị Lam Trà
(0) (Lượt lưu thông:0) (1) (Lượt truy cập:6)